Thursday, December 11, 2008

ĐỐI MẶT (11)

Vậy là đến thời điểm này(tháng 12/2006-12/2008),tôi đã chính thức ly khai đảng cộng sản tròn 2 năm.Hai năm trôi qua đầy những biến động và sóng gió trong cuộc đời tôi.Người thì cho tôi là dám vứt bỏ mọi cái mà cả cuộc đời tôi phấn đấu và có chút may mắn mới có được,đó là hành động phi thường;người thì cho rằng tôi là kẻ cả gan rước đuốc đốt trời,mang vạ vào thân; những người “đồng chí,đồng đội”của tôi, nhiều người cho rằng tôi là kẻ phản tặc.Công bằng mà nói thì họ nói cũng đúng bởi vì bất cứ ai trước khi được đứng trong hàng ngũ của đảng cũng phải phấn đấu,cũng phải tìm hiểu về đảng,cũng phải viết đơn tình nguyện và đặc biệt là phải xin thề dưới đảng kỳ là suốt đời trung thành với đảng,suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của đảng đến hơi thở cuối cùng...

Tôi là một trong những người được đảng chăm lo,được đảng quan tâm bồi dưỡng,đào tạo khá cơ bản,tôi cũng là người sống thủy chung với bạn bè,với công việc,với lý tưởng vì vậy có thể nói khó khăn lắm tôi mới vượt qua được những cái mà tưởng chừng tôi không bao giờ bước qua nổi.Đúng là cực chẳng đã tôi mới phải hành động như hôm nay để rồi nhiều người nhìn nhận tôi như một kẻ phản bội.Đến hôm nay tôi vẫn khẳng định rằng tôi không và không bao giờ là kẻ phản bội.


Trong suốt thập niên 90 tôi khi đó tôi đã được trang bị khá đầy đủ về quan điểm,đường lối của đảng và chính bởi thế tôi tôi bắt đầu ngờ vực sự lãnh đạo toàn diện của đảng,tôi nhận thấy giữa lý luận của đảng so với thực tiễn nó xa vời vợi.Những người đảng viên có quyền chức họ nói một đằng làm một nẻo,nhiều chủ chương chính sách của đảng nó không những xa rời thực tế mà còn làm xâm hại đến lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động,làm cho quần chúng nhân dân mất lòng tin,nhiều cán bộ của đảng đa làm cho quần chúng phẫn nộ.

            Nhớ lại hồi khi tôi mới lớn lên và bắt đầu tìm hiểu về đảng,tôi nhận thấy đúng là “đảng là ngôi sao sáng,sáng nhất trong muôn vì sao”,tôi yêu đảng,tôi mến mộ đảng đến tột độ và chỉ mong ước mình sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng để được cống hiến sức mình cho đất nước,cho dân tộc đó là nghĩa cử cao đẹp của mỗi công dân yêu nước bình thường.Khi tôi đọc cương lĩnh đầu tiên của đảng năm 1930,tôi thật sung sướng vì đảng chỉ ra rằng:Khi cách mạng giải phóng dân tộc thành công,đảng đưa cả nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội,bỏ qua tư bản chủ nghĩa.Xã hội mà đảng hướng tới là một xã hội đỉnh cao của sự văn minh nhân loại,ở đó sẽ không còn chế độ người bóc lột người,mọi người sống với nhau bình đẳng bác ái,nhà nước là của dân,do dân và vì dân,dưới sự lãnh đạo của đảng tiên phong của giai cấp công nhân,đảng bao gồm những người tiên tiến nhất,tiên phong nhất, là những người công bộc của dân,vì nhân dân mà phục,đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc...

            Với đường lối “trong sáng”như vậy đảng đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân đi theo đảng để hoàn thành cách mạng dân tộc,giành chính quyền về tay đảng.Trải qua hai cuộc kháng chiến “chống pháp và chống mỹ cứu nước”các tầng lớp nhân dân ta lại nối tiếp nhau lên đường nghe theo tiếng gọi của đảng,xả thân mình giành “độc lập dân tộc”.Cả nước đi lên “chủ nghĩa xã hội”,đảng bắt đầu quay sang tiến hành cải tạo những “thần dân”của mình.Cuộc cách mạng “cải cách ruộng đất”;cách mạng “hợp tác hóa nông nghiệp”;cách mạng “nhân văn giai phẩm”;cách mạng về “cải tạo công thương”rồi cho đến ngày nay”cách mạng về công ngiệp hóa”đã làm cho hàng nghìn hộ nông dân mất đất...và hàng loạt các chủ chương, chính sách của đảng đã làm cho người dân điêu đứng,đất nước tụt hậu.

            Tôi thức tỉnh và bắt đầu đi tìm nguyên nhân của nó là gì?Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong tôi:Tại sao Liên Xô và các nước đông âu bị sụp đổ?Tại sao các nước xã hội chủ nghĩa phát triển chậm?Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức,giữa Nam Hàn và Bắc Hàn và ngay cả giữa Miền bắc và Miền nam nước ta...câu trả lời của tôi là :Học thuyết về xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa,nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân,không hơn không kém; đảng nói một đằng,làm một nẻo.Chẳng hạn đảng nói “xây dựng xã hội không có bóc lột”thì chính những đảng viên của đảng lại là những người trực tiếp bóc lột người ;đảng nói “ một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản”thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng;đảng nói”đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất”nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất,đó là những kẻ lười lao động,ăn bám,đục khoét tiền bạc của nhân dân;đảng nói “học thuyết Mác-Lê Nin và xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là đỉnh cao của nhân loại”,vậy tại sao lại sụp đổ?Tại sao nước ta ngày nay lại trở lại thể chế của xã hội tư bản?...

Từ thực tế trên tôi cho rằng chính đảng đang đi ngược dòng chảy của xu thế thời đại,con đường mà đảng đã chọn là sai lầm.Đảng rất biết điều đó nhưng kiên quyết không sửa sai,tiếp tục dấn sâu thêm mặc cho dân tộc việt nam chịu nhiều thiệt thòi,vì sao vậy?Bởi vì thể chế chính trị này tuy nó lỗi thời,đổi lại thì đảng được độc tôn cai trị,không có ai cạnh tranh,yên vị trễm trệ trên ngai vàng khác gì thời phong kiến,dại gì đi thay đổi để rồi nhân dân cho ra đứng đường.Bởi vậy dù phải chịu tai tiếng là độc tài nhưng bởi được hưởng những đặc quyền,đặc lợi thì cũng chẳng sao,chủ nghĩa thực dụng là trên hết.

Hết chiến tranh,sự viện trợ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa bị cắt giảm,sau 10 năm đảng tự lái con thuyền đã đẩy đất nước xuống vực thẳm,học tập các đàn anh thực hiện công cuộc “đổi mới”,tức là bỏ kiểu to mồm chửi đổng tư bản chủ nghĩa,tìm cách làm lành với các nước “thù địch”,mở cửa mời ,gọi tư bản đến để vực nền kinh tế nước nhà với hàng loạt các điều kiện hấp dẫn như giảm miễn thuế,tiền nhân công rẻ,tài nguyên nhiều,cho mướn mặt bằng giá bèo bọt...cởi trói cho các thành phần kinh tế phi quốc doanh cùng chung xây đất nước,chấp nhận cơ chế thị trường điều chỉnh nền kinh tế...với những cách làm như vậy nền kinh tế nước nhà đã được phục hồi và phát triển.Được dịp đảng vỗ ngực khoác lác với bàn dân thiên hạ rằng:Đảng sáng suốt,đảng có công cứu tinh đất nước...thực tâm tôi rất coi thường đảng vì chính đảng là thủ phạm chứ không còn ai vào đây làm cho đất nước tàn lụi,(vì “đảng ta”là đảng cầm quyền).Cái mà đảng tự hào là “sáng suốt” thì thế giới người ta đã làm hàng 100 năm nay,vậy mà đảng lớn tiếng mị dân,coi thường dân đến thế là cùng.

Đúng là dân tộc Việt Nam có đủ nghị lực để làm giàu cho đất nước mình,bằng chứng là chỉ sau thời gian khi đảng nới lỏng cơ chế tập trung,nới lỏng cho dân được tự chủ làm ăn,đời sống nhân dân đã khá lên trông thấy,đất nước đã thay da,đổi thịt.Đảng nói đảng đã có công rất lớn,tôi không thừa nhận,tôi thừa nhận đảng đã có công nới lỏng bàn tay sắt đang ghì chặt yết hầu người dân,nếu tiếp tục xiết như trước thì dân còn cực nữa.

Đến nay sau 20 năm đổi mới,đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc,bởi các nguyên nhân sau :

1.      Nhân dân ta thông minh,cần cù,có chí làm giàu và biết làm giàu.

2.      Sự đầu tư của các nước tư bản ào ạt vào việt nam,tạo bước đột phá cho nền kinh tế nước nhà.

3.      Cơ chế mở,đi vay dễ

4.      Nguồn thu xuất khẩu lao động lớn

5.      Kiều bào gửi tiền về nước nhiều

6.      Bán nhiều tài nguyên thiên nhiên,đặc biệt là dầu khí...

Thực tế là vậy,tôi chưa thấy”đảng ta thiên tài,sáng suốt” ở chỗ nào mà chính hiện nay đảng đang là trở ngại,lực cản cho sự phát triển,đó là cái  “định hướng xã hội chủ nghĩa”và “tăng cường sự lãnh đạo của đảng”...chỉ mong đảng hãy tha cho dân lành,hãy để yên cho họ làm ăn,đừng lên mặt nữa,dân chịu nhiều khổ đau với đảng lắm rồi.

Từ những thực tế trên,tôi quyết định cần ly khai đảng.Tôi khẳng định:Tôi không phản bội đảng mà chính đảng đã phản bội tôi và nhân dân tôi.Nếu như đảng thực hiện đúng như cương lĩnh của đảng đề ra thì suốt đời tôi nguyện phụng sự đảng đến hơi thở cuối cùng.Tôi là người tự trọng,luôn tôn trọng sự thật,căm ghét giả rối,lừa gạt.

 Quyết định của tôi là cả một quá trình nung nấu,cả một quá trình suy nghĩ,cân nhắc.Tôi chẳng có động cơ nào khác ngoài động cơ thấy mình cần phải bênh vực lẽ phải,bênh vực những người dân của tôi vì thế tôi quyết định những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi,tôi phải làm điều gì đó dù là ít ỏi để rồi khi từ giã cõi đời này sẽ giảm bớt đi những ân hận./.

No comments:

Post a Comment