Friday, September 14, 2007

Một đảng viên cao cấp bị cho thôi việc vì lên tiếng vận động cho dân chủ


2007.09.14 
Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

Một cán bộ đảng cộng sản Việt Nam, từng là giám đốc trường đảng, thường trực huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện, tại Lạng Sơn vừa bị cho thôi việc, vì đã viết bài và lên tiếng vận động cho dân chủ. Phóng viên Đỗ Hiếu của đài chúng tôi đã liên lạc với ông qua điện thoại để tìm hiểu thêm chi tiết. Trước hết, ông tự giới thiệu với quý vị thính giả đang nghe RFA.


Ông Vi Đức Hồi: Trước khi nhà nước cho thôi việc, đảng cho thôi việc thì tôi là Trưỏng Ban Tuyên Giáo, Giám Đốc Trường Đảng, Thường Vụ Huyện Uỷ của huyện Thung Lũng (tỉnh Lạng Sơn).

Hiện nay tôi bị cho thôi việc từ tháng 5-2007 và tôi vẫn ở nhà tại huyện Thung Lũng tỉnh Lạng Sơn đấy. Tôi đang hoạt động cho việc đấu tranh cho dân chủ ở trong nước.

Đỗ Hiếu: Thưa anh, anh vừa cho biết là đảng và nhà nước cho thôi việc thì anh có thể nói rõ về lý do đó không ạ?

Ông Vi Đức Hồi: Trước đây tôi có một số bài viết gửi đăng trên mạng, tức trên báo điện tử Đối Thoại, cổ vũ cho việc mở rộng dân chủ, tự do và nhân quyền ở tại Việt Nam. Lúc đó tôi đang công tác vì vậy khi bị phát hiện thì tôi bị xử kỹ luật khai trừ và cách chức. Cái đó thì đương nhiên thôi.