Tuesday, April 17, 2007

Ông Vi Đức Hồi bị khai trừ khỏi Đảng, vì viết bài cổ võ dân chủ

Ông Vi Đức Hồi bị khai trừ khỏi Đảng, vì viết bài cổ võ dân chủ (phần 1)
2007.04.17
Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Chấp nhận bị khai trừ đảng, bóc toàn bộ chức tước hiện đang nắm giữ tại Ban thường vụ huyện ủy, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đối với trường hợp ông Vi Ðức Hồi, bút danh Hữu Hãi chỉ vì ông đã có những liên hệ với luật sư Nguyễn Văn Ðài và cổ võ cho tự do, dân chủ tại quê nhà qua một số bài viết đăng tải trên mạng Internet.Nói chuyện với Việt Hùng của đài chúng tôi, từ Lạng Sơn, ông Vi Ðức Hồi kể lại:

Ông Vi Ðức Hồi: Tôi tên là Vi Ðức Hồi, uỷ viên ban thường vụ huyện ủy Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tôi là Trưởng ban Tuyên giáo, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng ban Pháp chế huyện, đó là những chức vụ hiện tôi đang đảm nhiệm.

Năm nay tôi 51 tuổi, người dân tộc Tày, người miền Núi, tôi có 32 năm công tác và tính đến thời điểm hiện nay là 27 năm tôi sinh hoạt trong hàng ngũ đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Hùng: Thưa ông Vi Ðức Hồi, theo những thông tin chúng tôi ghi nhận được, các cấp chính quyền đã biết được những bài viết của ông với bút danh Hữu Hãi đăng tải trên mạng Internet, ông có thể cho quí thính giả biết chuyện gì đã xảy ra với ông?

Ông Vi Ðức Hồi: Tôi có bài viết đăng tải trên mạng thì có thể một số người phát hiện, chuyện này tôi cũng không rõ lắm.. Có một hôm tôi đang làm việc thì có lời mời lên gặp Tỉnh uỷ. Tôi cũng không biết có chuyện gì, nhưng trên đường đi thì tôi cũng đã ngờ ngợ...., khi đến đấy là chỗ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Ban Tổ chức Chính trị Nội bộ họ đang chờ tôi.

Khi vào làm việc họ thông báo cho tôi biết là tôi có liên lạc với luật sư Nguyễn Văn Ðài, rồi tôi có một số bài viết trên mạng và thế là họ "phong tỏa" thông tin của tôi và bắt đầu họ khai thác những bài viết của tôi trên mạng...