Thursday, March 20, 2008

Góc khuất của chương trình xóa đói giảm nghèo

1. Góc khuất của chương trình xóa đói giảm nghèo 

Xoá đói giảm nghèo là một trong những chương trình lớn của đảng, nhà nước Việt Nam. Những năm qua thực hiện chương trình này có thể nói là đã đạt được những kết quả quan trọng. Các phương tiện thông tin đại chúng của ĐCS và nhà nước Việt Nam đã và đang tuyên truyền rầm rộ, thậm chí đã thổi phồng lên để khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhân dân trong nước và thế giới. Vì vậy sẽ là “biết rồi khổ lắm nói mãi” nếu tiếp tục nêu những thành tích đó ra đây. Trong phạm vi bài viết ngắn này, chúng tôi chỉ đề cập đến một số những góc khuất trong chương trình này mà chưa bao giờ các kênh thông tin chính thống của đảng và nhà nước việt nam nói đến. 

Trước hêt hãy bàn về tiêu chí xác định hộ nghèo: chúng tôi đã ngồi tính tổng thu nhập của một số hộ nông dân ở các xã miền núi khác nhau. Một hộ nằm trong số hộ có thu nhập khá trong xã, tính đi tính lại, bình quân thu nhập đầu người/tháng cũng chỉ đạt 165.000đ, so với chỉ tiêu hiện hành phải đạt trên 200.000đ mới được gọi là hộ hết nghèo. Nếu tính một cách trung thực khách quan thì số hộ nghèo của xã đó chiếm trên 90%. Khi được hỏi tại sao lại không nằm trong diện hộ nghèo thì được cán bộ cấp xã trả lời không ngần ngại: Nếu hộ này là nghèo thì cả xã này nghèo hết. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh, của huyện mới có trên dưới 18%, các xã đều phải căn cứ vào đó để tính cho xã mình. Nếu vượt quá trên không chấp nhận, biết nhiều hộ còn rất nghèo nhưng vẫn phải đưa lên. 

Saturday, March 15, 2008

Vận Hội Đất Nước Tác Động To Lớn Đến Tiến Trình Dân Chủ ở Việt Nam

1. Vận Hội Đất Nước Tác Động To Lớn Đến Tiến Trình Dân Chủ ở Việt Nam

Năm 2008, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2005-2010; năm sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng CSVN lần thứ 10; năm được đảng, nhà nước Việt Nam hy vọng gặt hái nhiều thành công.

Hai tháng qua, tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước đã có những diển biến ngoài sức tưởng tượng, đây là vận hội tạo ra thời kỳ có ý nghĩa quan trọng để đẩy nhanh tiến trình dân chủ hoá đất nước. Nhìn lại hình ảnh tổng quát năm 2007 là năm Phong Trào Dân Chủ quốc nội phải đương đầu với nhiều thách thức lớn, là năm phải chịu nhiều tổn thất lớn nhất từ trước đến nay bởi các đợt truy quét, bắt bớ, tổng giam, quản thúc, gọi hỏi các nhà dân chủ được tổ chức với quy mô lớn rộng khắp trên toàn quốc; các phiên toà được mở nối tiếp, các mức án được ghép tội cho các nhà dân chủ một cách khắc nghiệt. Hàng loạt các nhà dân chủ phải bước vào lao tù, một số tìm cách ẩn náu tránh những đợt càn quét của chính quyền, nhiều người nay đã mất tích, nhiều người lánh sang nước ngoài tỵ nạn nay bị cấm trở về nước.... "lửa thử vàng, gian nan thử sức".