Sunday, January 23, 2011

CSVN sắp sửa đưa nhà tranh đấu nhân quyền Vi Đức Hồi ra tòa

Frontline

Việc xử án nhà đấu tranh nhân quyền Vi Đức Hồi đã được ấn định diễn ra vào ngày 26 Tháng 1 năm 2011 tại Lạng Sơn, với tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước Xã Hội Chủ Nghiã". Ông Vi Đức Hồi là một nhà đấu tranh dân chủ và là thành viên của Khối 8406, một mạng lưới tranh đấu cho dân chủ của một số nhà tranh đấu nhân quyền và tổ chức, được ra đời vào năm 2006 với một bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam. Vào năm 2009, Vi Đức Hồi được trao giải nhân quyền Hellman/ Hammett của tổ chức Human Rights Watch.

Vi Đức Hồi hiện đang bị giam chờ ngày xử với tội danh vi phạm Điều 88 của Luật Hình Sự. Ông bị bắt vào ngày 27/10/2010 và bị tạm giam 4 tháng. Trước khi bắt Ông, công an đã lục soát nhà Ông vào ngày 7/10/2010. Vào thời gian đó Ông đã bị bắt giữ và thẩm tra trong suốt một tuần lễ.

Vi Đức Hồi là một đảng viên Đảng Cộng Sản từ năm 1980 tới năm 2007 và đã giữ những chức vụ như Giám Đốc Trường Đảng tại Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; thành viên của Ủy Ban Thường Vụ Huyện Ủy; Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục và Tuyên Truyền Huyện. Một ngày sau khi Ông đệ đơn từ chức vào ngày 1/5/2007, một cán bộ của Đảng đã ban hành nghị quyết số 388-QĐ/TƯ, theo đó Đảng "cần phải có biện pháp kỷ luật đối với đồng chí Vi Đức Hồi [...] và khai trừ khỏi Đảng". Trước đó Vi Đức Hồi đã bị bắt vào Tháng 4/2008 vì đã tham gia cuộc biểu tình chống Đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh tại Việt Nam. Vào ngày 12/6/2008, trong một buổi họp của Đảng Cộng Sản, Vi Đức Hồi đã bị công khai tố giác, kết tội và bị đe dọa đuổi ra khỏi tỉnh nhà. Vợ của Ông bị khai trừ khỏi Đảng vì đã "không có khả năng giáo dục chồng". Kể từ khi gia nhập Khối 8406 Vi Đức Hồi đã bị cắt bỏ bảo hiểm y tế và tiền trợ cấp.

Front Line tin rằng tội danh gán ghép cho ông Vi Đức Hồi, cũng như việc sách nhiễu gia đình Ông, là hệ quả trực tiếp của việc làm ôn hòa và chính đáng của một người đấu tranh dân chủ và bảo vệ quyền làm người. Front Line nhận thấy đây là một phần của một chuỗi dài liên tục sách nhiễu những nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.

Front Line rất quan tâm về sự vẹn toàn thể chất và tinh thần của Vi Đức Hồi cũng như toàn thể những nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam khi họ bị giam giữ.

Front Line khẩn thiết yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam:

1. Hãy lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Vi Đức Hồi, vì chúng tôi tin rằng những việc làm của Vi Đức Hồi để bảo vệ nhân quyền là hợp pháp và ôn hoà.

2. Hãy lấy mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm sự vẹn toàn thể chất và tinh thần của Vi Đức Hồi, và bảo đảm là việc đối xử khi giam giữ Ông phù hợp với những tiêu chuẩn được quy định bởi Nghị Quyết 45/111 về Những Nguyên Tắc Căn Bản Về Việc Đối Xử Với Tù Nhân được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 14/12/1990.

3. Hãy bảo đảm là trong mọi trường hợp các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam có thể tiến hành những sinh hoạt nhân quyền hợp pháp mà không sợ bị trả thù, và không bị bất cứ giới hạn nào kể cả việc sách nhiễu bằng luật pháp.

Nguồn: http://www.frontlinedefenders.org/node/14290