Sunday, June 15, 2008

Nhà dân chủ Vi Đức Hồi bị đưa ra đấu tố ở Lạng Sơn

Thanh Quang, phóng viên đài RFA

2008-06-15

Ông Vi Đức Hồi, nguyên Giám Đốc Trường Đảng Huyện Ủy ở Lạng Sơn, ra trước đấu tố ở địa phương.
Sau 2 ngày bị công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, thẩm vấn liên quan việc không chấp hành lệnh xử phạt hành chính của công an, nhà dân chủ Vi Đức Hồi, vào hôm qua 12-6-2008, đã bị công an đưa ra thị trấn huyện để đấu tố.

Sau cuộc đấu tố của giới cầm quyền cộng sản, nhà dân chủ kiên cường, bất khuất Vi Đức Hồi lên tiếng mạnh mẽ như sau:


“Chắc chắn là họ không làm được gì bởi vì đó là một cái nghị quyết trái với các quy định của pháp luật. Không thể có một cái nghị quyết nào, bất cứ một cấp nào mà trái pháp luật được. Vì vậy cho nên tôi cho rằng đó là sự ngu xuẩn; và ở đây tôi nói ngu xuẩn không phải là chê những người dân ở xung quanh tôi họ không biết gì, mà chính cái ngu xuẩn ở đây là sự đạo diễn của chính đảng và công an Việt Nam.