Wednesday, September 23, 2009

Nhận xét của ông Vi Đức Hồi về phiên tòa xét xử các nhà dân chủ sắp tới

Hoàng Hà thực hiện.
Radio Chân Trời Mới

Bấm vào đây để nghe: Hoàng Hà phỏng vấn Vi Đức Hồi

No comments:

Post a Comment